w88手机版登录-手机入口网站平台

硬盘数据镜像备份-GHOST恢复


                     使用专用软件,专用设备对机床 串口硬盘或并口硬盘进行镜像备份,数据恢复。


          

硬盘镜像.png


                                                                         OKUMA用40G串口硬盘

硬盘备份.png


                                                        OSP7000数据软盘也可镜像备份

OKUMA软盘.png

Baidu
sogou